Huisartsen

Voor de huisarts: Zorgdomein

De verwijzing naar Hartcentrum Nijmegen is mogelijk via ZorgDomein: Hartcentrum Nijmegen (CWZ/Radboudumc), locatie CWZ Nijmegen. Hartcentrum Nijmegen biedt huisartsen de mogelijkheid om patiënten op korte termijn ter beoordeling een advies aan te bieden.

Expertise

Hartcentrum Nijmegen combineert de expertise met de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de afdelingen cardiologie van CWZ en het Radboudumc. Het diagnostisch traject en het behandeladvies voldoen daarbij aan de kwaliteitsstandaarden van beide ziekenhuizen en patiënten worden gezien door specialisten (cardiologen) van CWZ en het Radboudumc.

Wie kan  terecht bij Hartcentrum Nijmegen?

Patiënten kunnen bij Hartcentrum Nijmegen terecht als zij last hebben van niet-acute aandoeningen van het hart: hartritmestoornis,  pijn op de borst of hartruis.

Patiënten kunnen niet bij ons terecht met acute hartklachten. In zulke spoedgevallen gaan zij naar de spoedeisende hulp of de eerste harthulp van een ziekenhuis. Ook als iemand al langer hartproblemen heeft en al bij CWZ of het Radboudumc onder behandeling is, kan diegene niet bij ons terecht. Deze patiënt gaat dan naar het ziekenhuis waar hij/zij al onder behandeling is.

Snelle diagnostiek voor hartpatiënten

Hartcentrum Nijmegen kenmerkt zich door de toegankelijkheid, persoonsgerichte aanpak en compacte diagnostiek. Bij patiënten met laagcomplexe cardiale problematiek staat vlotte triage en direct advies centraal, met het accent op terugverwijzing naar de eerste lijn.

Voordelen voor patiënt

Deze samenwerking biedt veel voordelen voor patiënten. Na verwijzing door hun huisarts worden patiënten op korte termijn gebeld voor een afspraak  in het centrum voor onderzoeken. De cardiologen stellen een persoonsgericht behandelplan op. Patiënten en hun huisarts krijgen nog dezelfde dag uitsluitsel over de verdere behandeling. Ofwel terug naar de huisarts dan wel behandeling bij de cardioloog. Waarbij de behandeling direct aansluit op wat er in Hartcentrum Nijmegen al is gedaan en de cardioloog met de meeste expertise kan worden ingeschakeld. Op die manier wordt dubbeldiagnostiek voorkomen.

Juiste zorg op de juiste plek

De ambitie is om samen met de huisartsen te voorkomen dat patiënten (onnodig) in de ziekenhuizen terecht komen of daar te lang blijven. In de interactie tussen huisarts en cardioloog zullen nadere afspraken zorgen voor voldoende gedeelde expertise voor behandeling in de eerste lijn. Ook verdere kennisdeling en protocollen zullen het aantal verwijzingen verlagen. Het streven is dit laagdrempelig toegankelijke Hartcentrum als ‘spil’ te laten fungeren, zowel in het kader van de organisatie en invulling van de (toekomstige) zorg als ook in de uitbouw van onderlinge samenwerking en communicatie.

De voordelen op een rij

  • Direct dezelfde dag diagnose en behandelplan.
  • Direct een brief aan de huisarts met alle uitslagen.
  • Mocht vervolg nodig zijn, direct naadloos vervolgtraject in CWZ of het Radboudumc. Onderzoeken hoeven niet over te worden gedaan.

Afspraak

Heeft u twijfels over uw hart? We helpen u graag. Een afspraak aanvragen is eenvoudig.

Afspraak maken